N, 8.12.2022

Nipp, kuidas kütusekulu kuni 15 protsenti vähendada

Tarbija24
Nipp, kuidas kütusekulu kuni 15 protsenti vähendada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Auto juhtimine.
Auto juhtimine. Foto: why kei/ Unsplash

Neste ja Soome autokool Ajotunti.fi uurisid maist juunini sõidustiili ja sõiduõpetuse mõju kliimaemissioonidele ja tegid kindlaks, et vaid 15-minutilise koolituse käigus omandatud säästliku sõidu võtted vähendavad kütusekulu kuni 15 protsenti.

Hiljuti 1000 soomlase seas läbi viidud küsitluse järgi usub 54 protsenti vastanutest, et sõidab kliimasõbralikult, samas kui iga neljas ei oska öelda, kas nende sõidustiil on kliimasõbralik.

Projekti raames viisid Neste ja Ajotunti.fi läbi autokooli õpilastega sõidueksamid, millest selgus, et kliimasõbralikumalt sõites on võimalik vähendada heitgaase ja kütusekulu olenevalt sõiduviisist lausa 6–15 protsenti. Säästliku sõidustiili omandamiseks võib kuluda vaid 15 minutit õpet.

«Pakutud lahendused heitmekoguste vähendamiseks hõlmavad väiksema heitmega kütuseid või sõidukeid, kuid lisaks neile vajame palju rohkem lahendusi. Meie uuring tõestas sõidutundide mõju autojuhtimisest tulenevatele heitkogustele,» ütles Mika Hyötyläinen, Neste turunduskommunikatsiooni, andme- ja digitaalvaldkonna, turunduse ja teenuste asepresident.

«Projekti eesmärk on anda ka tõuge selleks, et kliimasõbralik sõit muutuks sõiduõpetuse oluliseks osaks nii Soomes kui ka välismaal. Kui kogu juhiõppes osalev vanuserühm saaks ühesuguseid juhiseid, siis oleks mõju sõidukultuurile märkimisväärne,» lisas Hyötyläinen.

Küsitluse järgi peavad end kõige kliimasõbralikumaks autojuhiks soomlased vanuses 25–34 ja 55–64 eluaastat. Kliimasõbraliku sõidu peamine põhjus (67 protsenti) on soov säästa kütust. Tervelt 72 protsenti 18–24-aastastest ütles, et soov vähendada heitgaase ja kaitsta loodust oli nende kliimasõbraliku sõidu peamine motivaator.

«Vanuserühmade vahel on oluline erinevus selles, kui hästi nad tunnevad kliimasõbraliku sõidu põhimõtteid ja kui paljud pingutavad teadlikult oma sõidu kliimasõbralikumaks muutmise nimel. Peame tõstma teadlikkust sõidustiili mõjust heitmetele ning suurendama sellega seotud praktilist juhendamist. Üks konkreetne viis on võtta juhihariduses kasutusele kliimasõbralikuma sõidu moodul, mida me praegu katsetame. Usume, et mõju noortele juhtidele on pikas perspektiivis märkimisväärne,» ütles uuringutulemuste kokkuvõtteks Mika Hyötyläinen.

Autokoolid kulutavad senisest vähem aega kliimasõbralikele sõidutundidele

Neste ja Ajotunti.fi proovisõidud viidi läbi Helsingis tänavu maist juunini. Marsruut oli kaheksa kilomeetri pikkune ja hõlmas sõitu nii linnas kui ka kiirteel. Proovisõit iga juhiga kestis kaks tundi.

«Esimesel sõidul sõitis juht omas stiilis, misjärel kontrollisime tarbimisandmeid ja pidasime kompaktse teooriatunni, kus käisime läbi asjad, mis vajasid parandamist ja millega arvestada, et väiksema heitgaasiga sõita. Seejärel sõitsime uuesti sama marsruuti ja võrdlesime tulemusi. Katsetulemused näitasid 6–15 protsenti heitgaaside vähenemist olenevalt sõidustiilist ja juhist. Proovisõidul toimunud teooriasessioon tõi kaasa olulisi muudatusi sõidus, kusjuures sõiduaja kiirenduse osakaal vähenes ja teise ringi keskmine kiirus kasvas vähemate peatustega,» ütles Ajotunti.fi sõiduõpetaja Kristiina Anunti.

Autokoolid lähtuvad oma õppekavade koostamisel Soome transpordi- ja sideameti Traficom juhistest, kuid praegu ei jätku paljudes autokoolides aega, et kliimasõbraliku sõidu teemat vääriliselt käsitleda. Juba ainuüksi juhendmaterjalide, aga ka konkreetsete näpunäidete ettevalmistamine ja nende katsetamine andis selle piloodi käigus suurepäraseid tulemusi. Oleks tore, kui tulevastes seadusandluses ja juhendites pöörataks kliimasõbralikule sõidule suuremat rõhku, lisas Anunti.

Traficomi sõnul on oluline pöörata tähelepanu kliimasõbralikule sõidule.

«Igaüks saab oma tegevusega keskkonda mõjutada. Vajalikud muudatused teie sõidustiilis võivad olla väga väikesed, kuid neil võib olla märkimisväärne mõju. Kliimasõbralik sõit on keskkonnasõbralik tegu, mis ei nõua kalleid investeeringuid. See kasutab säästliku sõidu põhimõtteid, mida saab vähese harjutamisega õppida. Säästlik sõit vähendab nii heitgaase kui ka kütusekulusid,» ütles Traficomi erinõunik Marjo Immonen.

Isegi marsruudi valik on oluline

Sõidustiili ja marsruudivaliku mõju heitmetele ja kütusekulule on varem uurinud ka VTT ja Neste. 2020. aasta kevadel uuris Neste koos HERE Technologiesi ja PTV Grupiga marsruudivaliku mõju maanteetranspordi heitkogustele. Soomes on Helsingi suurlinnapiirkonnas tehtud katsed näidanud, et kliimasõbralikuma marsruudi valimine võib vähendada süsihappegaasi emissiooni kuni 6 protsenti võrreldes kiireima marsruudiga, mida navigaatorirakendused kõige sagedamini soovitavad.

«VTT osaleb ELi rahastatavas projektis MODALES ja selle esimese etapi tulemused näitasid, et juhtide vahel võib esineda olulisi erinevusi nii CO2 kui ka kohalike heitkoguste suhtes. Keskmiselt varieerus juhtide mõju CO2 heitkogustele olenevalt kasutatavatest sõidukitest kuni 26 protsenti, kusjuures ka kohalikud heitkogused varieerusid oluliselt. Tavaliselt leiti CO2 ja kohalike heitkoguste vahel tugev seos, kuna juhid tarbivad vähem kütust, tekitades samal ajal vähem ümbritsevale keskkonnale kahjulikke heitgaase,» ütleb VTT vanemteadur Rasmus Pettinen.

Neste uuring viidi läbi üleriigilise tarbijapaneelina IRO Research Oy Tuhat suomalaista («Tuhat soomlast») uuringu käigus ajavahemikus 11.–23. maini 2022. Küsitlusele vastas tuhat Soome elanikku.

Märksõnad
Tagasi üles