N, 8.12.2022

Raske lumi on maja katusele ohtlik

Tarbija24
Raske lumi on maja katusele ohtlik
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Lumi katusel
Lumi katusel Foto: Sille Annuk

Katustele kogunev raske lumi võib kujutada suurt ohtu nii tänaval liiklejaile kui ka varale, näiteks autodele. Oht suureneb veelgi sulailmadega, mil lumi ja jää hakkavad katustelt alla libisema, tuletab tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) hooneomanikele meelde.

Võimaliku ohu puhul tuleb piirata inimeste ligipääsu räästa alusele alale ning puhastada kohe nii katus kui ka räästad.

TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtiku sõnul ohustab liigne lumekoormus eriti teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid, näiteks nagu varjualused, varikatused, karniisid, lameda katuse või väikese katusekaldega ehitised või vanemad amortiseerunud ehitised.

Vältida tuleb ka lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamise vee ärajuhtimist.

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust.

Arvestama peab ka hoone projekteerimisel ette nähtud võimalikku lisakoormust. Üleliigne lumi tuleb katustelt eemaldada ja jälgida, et see ei tekita ajutist lisakoormust näiteks siis, kui lumi enne allaviskamist kogutakse kokku ühte katuse serva.

Kes lume lükkamiseks katusele ronida ei taha, võib selle ka katusepuhastajaga alla tõmmata.  

Katusepuhastaja
Katusepuhastaja Foto: Bauhof

Mida soovitab TTJA järgida lume ja jää katuselt eemaldamisel?

  • Katusel liikudes tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada.
  • Kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis tuleb tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
  • Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
  • Lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale osale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning see võib põhjustada varingut.
  • Kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb eelnevalt piirata inimeste ligipääs antud tsooni.
  • Ohutuks liikumiseks on soovitav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid.
  • Lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke.
  • Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katusekatet või sadeveesüsteeme, samuti vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada.
  • Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.
Märksõnad
Tagasi üles