L, 21.05.2022

Elektri ja sooja hinnatõusu hüvitist saab hakata küsima mõne nädala pärast

Adele Johanson
Elektri ja sooja hinnatõusu hüvitist saab hakata küsima mõne nädala pärast
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Elektripirn
Elektripirn Foto: Reuters/ScanPix

Elektri hinnatõusu kompensatsiooni saamiseks hakatakse avaldusi vastu võtma detsembri teises pooles. Toetuse taotlemiseks vajalik dokumendiports on aga päris suur. 

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd selgitas, et toetus on mõeldud inimestele, kes elavad allpool suhtelise vaesuse määra, ning toetuse saamise tingimused on kõikjal Eestis ühesugused. 

Suhtelise vaesuse määr on Saare maakonnas 19,2 protsenti ja suhtelises vaesuses leibkondi oli statistikaameti andmetel 2019. aastal 2900. Samas pole vallavõimul täpsemat infot selle kohta, milline on nende perede tegelik energiatarbimine.

«Kõik suhtelises vaesuses perekonnad ei pruugi siiski erinevatel põhjustel toetust saada – näiteks osad ei kasuta kaugkütet, mõnes piirkonnas ei ole kaugkütte hinnad kiiret kasvu tegemas. Samuti on 45 protsendil elektritarbijatest fikseeritud hinnaga elektrienergia pakett või on põhjuseks midagi muud,» loetles Murd. 

Toetuse saamine sõltub pere sissetulekust sel ajal, mille eest toetust küsitakse. Kui perekonna sissetulek oli eelmisel aastal suur, kuid tänavu allpool suhtelise vaesuse piiri, siis on toetus neile ette nähtud. 

Toetust saab küsida ka tagantjärgi, kui kõik dokumendid on olemas. Toetust ei anta aga tagasiulatuvalt kaugemale kui neli kuud. «Näiteks jaanuaris 2022 esitatud taotlus saab hõlmata perioodi alates septembrist 2021, kuid veebruaris esitatud taotlusega septembri arvete alusel toetust enam küsida ei saa,» selgitas Murd. 

Toetusi menetletakse STAR-süsteemis ja kuna selle arendus on veel testversioonis, siis ei võta kohalik omavalitsus avaldusi vastu enne detsembrikuu teist poolt.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) on riigi keskne infosüsteem. Selle loomise peamine eesmärk on arendada välja elektroonne töökeskkond, mis aitab sotsiaaltöötajal oma tööd senisest hõlpsamini korraldada.

Kuidas toetuse taotlemine käib?

Toetuse taotlemiseks esitab üksi elav inimene või perekonna esindaja toetuse taotluse kirjalikult oma rahvastikuregistrijärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele koos järgmiste dokumentidega:

1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;

2) eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;

3) tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;

4) kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtluse kulude osakaal;

5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta;

6) kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks;

7) kinnitus, et perekonnaliikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.

Toetuse arvutamisel on abiks energiakulu hüvitise kalkulaator, mille leiab rahandusminsiteeriumi veebilehelt.

Tarbijal tuleb kalkulaatorisse sisestada energiakulu ja kogus. Selle põhjal kuvatakse lehel ühiku maksumus ning kui see ületab vastava määra (elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh, kaugküttel 7,8 s/kWh), hüvitatakse ületatavast osast 80 protsenti. Hüvitamisele kuuluv lõppsumma ilmub kõrvalaknasse.

Märksõnad
Tagasi üles