K, 29.03.2023

Töötajate probleemid: milliste vaidlustega tegelevad juristid eriolukorras enim?

Tarbija24
Töötajate probleemid: milliste vaidlustega tegelevad juristid eriolukorras enim?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kau
Kau Foto: Arvo Meeks

Viimase kuu jooksul on õigusbüroo HUGO.legal juristid abistanud 130 inimest seoses tööõigusega. Võrreldes eriolukorra eelse ajaga on rohkem probleeme seoses palga alandamise ning koondamistega, samuti otsivad tööandjad põhjuseid töötajatest vabanemiseks.

Tänases keerulises olukorras on raske nii tööandjatel kui ka töövõtjatel ning varasemast enam on vaja paindlikkust ning teineteise mõistmist. Juristide sõnul ei ole varasemalt sellist olukorda olnud ning valmis ei olnud selleks ei inimesed ega ka seadused. 

HUGO.legal jurist Katrin Martis soovitab nii tööandjatel kui ka töötajatel säilitada lugupidamine ning teineteise mõistmine. Kõik töökorraldust puudutavad kokkulepped tuleks aga fikseerida kirjalikult. «Lühidalt võiks öelda, et täna ei ole mitte nõudmiste aeg vaid pigem leppimise ning mõistmise aeg – kui tööandja on raskustes, siis tuleb seda mõista ka töötajatel ning leida mõistlikud kokkulepped keerulise olukorra üleelamiseks. Riik on täna tuge pakkumas mõlemale poolele ning eriolukorra toetusmeetmed leevendavad kindlasti pingeid. Samas tuleb täna palju ette olukordi, kus raskused on töösuhted keeruliseks muutnud ning juristide abile loodavad nii tööandjad kui ka töötajad,» selgitas Martis.

Martis tõi seepeale välja töötajate viimaste nädalate peamised mured: 

 • Ähvardused ja otsitud põhjused töötajast vabanemiseks, püütakse vabaneda süüdistades töötajaid usalduse kaotuses, varguses jne.
   
 • Tööandjad vähendavad töötajate palkasid (töölepinguseadus ehk TLS paragrahv 37 lõik 1), kuid ei vähenda töömahtu.
   
 • Palgata puhkuse nõudmised tööandja poolt.
   
 • Töösuhete lõpetamine, millest inimesed saavad teada töötamise registri kannetes.
   
 • Ei maksta hüvitisi ega ka töötasusid välja, kuigi töölepingu viimasel päeva on tööandjal selleks kohustus (TLS § 84).
   
 • Soomes töötavatele eestlastele, kes on sundpuhkusele määratud, ei tasuta palka tööga kindlustamata aja eest (TLS § 35 järgi tuleb tasuda).
   
 • Vallandamised kõikvõimalikel põhjustel, mis haakuvad TLS § 86 (töölepingu ülesütlemine katseajal) ja § 88 sisuga (töölepingu erakorraline ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel).
   
 • Tööandjad nõuavad omal soovil lahkumisavaldust, kuid see peab olema töötaja initsiatiiv ja tahe, mitte tööandja.
   
 • Koondamised, mis enamjaolt on siiski õigesti vormistatud.
Märksõnad
Tagasi üles