N, 2.02.2023

Suur hulk Eesti tööinimesi teeb ületunde, kuigi töökaotuse kartus on madal

Magnus Altküla
, Tarbija toimetaja
Suur hulk Eesti tööinimesi teeb ületunde, kuigi töökaotuse kartus on madal
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Regulaarsete ületundidega on kokku puutunud rohkem kui pooled Eesti töölistest.
Regulaarsete ületundidega on kokku puutunud rohkem kui pooled Eesti töölistest. Foto: Caro / Ulrich / Scanpix

Töövahendusportaal CV-Online viis üle tuhande Eesti töötaja seas läbi uuringu, mille käigus avastati, et ületundide tegemisega puutub kokku üle 60 protsendi tööinimestest.

Vastav küsitlus tehti perioodil 28. jaanuarist 2019 kuni 4. veebruarini 2020. Küsitlusega uuriti, kui paljud inimesed teevad tööl ületunde ja mis on selle peamised põhjused ja mõjud. Küsitletuid oli kokku 1014 inimest ja nendest 61 protsenti kinnitas, et on kokku puutunud ületundide tegemisega. 

Natuke alla kolmandiku küsitletutest tegi ületunde ühel kuni kahel päeval ja veerand tegi neid kolmel kuni viiel päeval nädalas. 13 protsenti vastanutest tegi tööd ka puhkepäevadel. 

29 protsenti vastanutest tegi nädalas 1–3 ületundi, 19 protsenti tegi 4–6 ületundi ja viiendik tegi 7–12 ületundi. Üle 13 ületunni tegi 5 protsenti vastanutest.

Positiivsema poole pealt ei teinud küsitletud ületunde kartusest oma tööd kaotada: sellise seose tõi välja kõigest 3 protsenti vastanutest. 

Ühe olulise põhjusena ületundide tegemisel tõid vastajad välja vaikse kontori («siis on vaiksem ja rahulikum töötada, kui kõik on lahkunud»), mis annab tunnistust, et aina levinum avatud kontori vorm ei sobi teps mitte kõigile töötajatele. Eraldi põhjusena toodi veel välja ka hilisem võimalus ületehtud tunnid teisel päeval välja võtta.

  • 34% inimestest tegid ületunde selleks, et töö saaks tehtud.
  • 11% vastanutest tõi välja, et ületöötamine on nende organisatsioonis lihtsalt loomulik.
  • 14% kõikidest ületundide tegijatest ütlesid, et nad teevad seda lisaraha tõttu.
  • 12% tõi välja, et nende tööandja peab ületöötamist organisatsioonis normaalsuseks.
  • 9% vastanutest pole oma ületundide tegemise ajendisse üldse süvenenud.

«Ületunnid tundub olevat see hind, mida inimesed paindlikkuse eest täna maksavad. Oluline on, et osataks hoida tasakaalu muude eluosade vahel,» kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online turundusjuht Maris Viires.

Ületundide tegemine mõjutab inimesi mitmel moel. Kõige enam tõid inimesed esile vähese aja iseenda jaoks (31% vastanutest), kuid pea samavõrd tähtis on vähene aeg pere ja sõpradega (30% vastanutest), suurem närvilisus ja pinges olek (28%) ning halvenenud füüsiline vorm (15%).

Märksõnad
Tagasi üles